Open Space BERLIN GLOBAL: 30 kg // Açık alan BERLIN GLOBAL: 30 kg

A project by Burcu Argat and Izim Turan // 8 July 2022 to October 2023

Sophie Perl | 13. June 2022

Drei Besucher*innen schauen sich die Freifläche 30 kg in der Ausstellung BERLIN GLOBAL an

You’re allowed to check in up to 30 kg of free luggage at the airport – one full suitcase for a new life in a new country. But what happens when your things, your language, even your own identity take on different meanings upon arrival?

On one of BERLIN GLOBAL’s Open Spaces, seven Turkish Berliners reflect on their own experience of migration. Their belongings are no longer useful in Berlin, their mother tongue finds no exact translation. As transcultural women, they renegotiate everyday life – a liberation for some, for others a loss. Through the installation, the group invites visitors to consider their own identity. The project also draws a parallel to the 1920s, when independent women from Turkey migrated to Berlin and had to redefine themselves, just as they do today.

“30 kg” was curated by Burcu Argat and Izim Turan together with the Stadtmuseum Berlin. With: Pınar Akyol, Başak Arslan, Michelle Demishevich, Ayşe Derya Kır, Ayça Öztarhan Kocatürk, Seda Boran Krüger and Nur Özalp.

Grenzen schließen mich aus, steht über dem Durchgang zur Freiflächen-Ausstellung „30 kg“
The open space "30 kg" is located in the room Pleasure - just behind the room Boundaries.
Grenzen schließen mich aus, steht über dem Durchgang zur Freiflächen-Ausstellung „30 kg“
Die Freifläche „30 kg“ befindet sich im Raum Vergnügen - gleich hinter dem Raum Grenzen © Stadtmuseum Berlin, Foto: Michael Setzpfandt
Drei Besucher*innen schauen sich die Freifläche 30 kg in der Ausstellung BERLIN GLOBAL an
30 kg of free luggage is allowed to check in at the airport - a full suitcase for the new phase of life in a new country. But what happens when things, the language, even one's own identity suddenly have a different meaning upon arrival?
Drei Besucher*innen schauen sich die Freifläche 30 kg in der Ausstellung BERLIN GLOBAL an
© Stadtmuseum Berlin, Foto: Michael Setzpfandt
Fokus auf hängende Objekte, ein Kleid, mehrere Gläser, ein Buch
Some things are no longer used after the transition from one country to the other - things have fallen out.
Fokus auf hängende Objekte, ein Kleid, mehrere Gläser, ein Buch
Manches findet nach dem Übergang vom einen Land ins andere keine Verwendung mehr - die Dinge sind wie rausgefallen. © Stadtmuseum Berlin, Foto: Michael Setzpfandt
Blick in die Ausstellung 30 kg bei BERLIN GLOBAL
The open space "30 kg" reflects the migration experiences of seven Turkish women from Berlin.
Blick in die Ausstellung 30 kg bei BERLIN GLOBAL
Die Freifläche „30 kg” spiegelt die Migrationserfahrungen von sieben türkischen Berlinerinnen wider. © Stadtmuseum Berlin, Foto: Michael Setzpfandt
Eröffnungsveranstaltung 30 kg mit Blick in die Ausstellung Berlin Global
Sophie Perl from the Stadtmuseum Berlin opens the open space "30 kg" on 7 July 2022. Her speech is simultaneously translated into Turkish.
Eröffnungsveranstaltung 30 kg mit Blick in die Ausstellung Berlin Global
Sophie Perl vom Stadtmuseum Berlin eröffnet die Freifläche „30 kg” am 7. Juli 2022. Ihre Rede wird simultan in die türkische Sprache übersetzt.© Stadtmuseum Berlin, Foto: Michael Setzpfandt
Blick in die Ausstellung 30 kg bei BERLIN GLOBAL
The migration experiences of seven Turkish women from Berlin are presented in Turkish and German on the open space "30 kg".
Blick in die Ausstellung 30 kg bei BERLIN GLOBAL
In türkischer und in deutscher Sprache werden die Migrationserfahrungen von sieben türkischen Berlinerinnen auf der Freifläche „30 kg” präsentiert. © Stadtmuseum Berlin, Foto: Michael Setzpfandt
Drei Frauen auf der Ausstellungsfläche des Raums Grenzen bei BERLIN GLOBAL
Burcu Argat, Michelle Demishevich and Izim Turan realised the open space exhibition "30 kg" at BERLIN GLOBAL.
Drei Frauen auf der Ausstellungsfläche des Raums Grenzen bei BERLIN GLOBAL
Burcu Argat, Michelle Demishevich und Izim Turan haben die Freiflächen-Ausstellung „30 kg” bei BERLIN GLOBAL umgesetzt. © Stadtmuseum Berlin, Foto: Michael Setzpfandt
Blick auf Podium im Berlin Raum, im Hintergrund der Lustgarten, vier Frauen sprechen über ihre Migrationserfahrungen
At the opening event on 7 July 2022, Idil Efe from the Stadtmuseum Berlin spoke with exhibition participant and journalist Michelle Demishevich, curators Burcu Argat and Izim Turan, and singer and activist Gaye Su Akyol about their migration experiences (from left to right).
Blick auf Podium im Berlin Raum, im Hintergrund der Lustgarten, vier Frauen sprechen über ihre Migrationserfahrungen
Bei der Eröffnungsveranstaltung am 7. Juli 2022 sprach Idil Efe vom Stadtmuseum Berlin mit der Ausstellungsbeteiligten und Journalistin Michelle Demishevich, den Kuratorinnen Burcu Argat und Izim Turan sowie mit der Sängerin und Aktivistin Gaye Su Akyol über ihre Migrationserfahrungen (von links nach rechts). © Stadtmuseum Berlin, Foto: Michael Setzpfandt

Havaalanına 30 kg bagajla giriş yapabilirsiniz. Yeni bir ülkede yeni bir yaşam için sadece dolu bir bavul. Peki ya eşyalar, dil, hatta kişinin kimliği vardıklarında birdenbire farklı bir anlam kazanırsa ne olur?

BERLİN GLOBAL’ın üçüncü Serbest Alanı’nda yedi Türk asıllı Berlinli, kendi göç deneyimlerine bakış atıyorlar. Yanlarında getirdikleri eşyalar Berlin’de artık kullanılmayacak, ana dillerinin tam bir tercümesi yok. Kültürler arası geçiş yapan kadınlar olarak, gündelik yaşamlarını yeni baştan düzenlemek zorundalar. Bazıları için bir özgürlük, bazıları için ise bir kayıp. Grup, enstalasyonları aracılığı ile ziyaretçileri kendi kimlikleri üzerinde düşünmeye davet ediyor. Proje aynı zamanda, bağımsız Türk kadınlarının Berlin’e göç ettikleri ve bugün olduğu gibi kendilerini yeniden tanımlamak zorunda kaldıkları 1920’lere de bir bağlantı kuruyor.

„30 kg“, Burcu Argat ve İzim Turan’ın Berlin Şehir Müzesi ile birlikte ortak çalışmalar. Beraberlerindekiler: Pınar Akyol, Başak Arslan, Michelle Demishevich, Ayşe Derya Kır, Ayça Öztarhan Kocatürk, Seda Boran Krüger ve Nur Özalp.

Serbest Alanlar

Serbest Alanlar, BERLİN GLOBAL Sergisi’nin, organizasyonlar ya da serbest grupların kullanımına açık olan üç kısmı. Buradaki amaç, aktivist ve yeterince temsil edilmeyen bakış açılarını ve konuları görünür kılmak. Projeler, Berlin Şehir Müzesi ile birlikte geliştirilip gerçekleştirilmekte. Bunun ardından bir yıl boyunca BERLİN GLOBAL bünyesinde izlenebilmekte.

The Open Spaces

The Open Spaces are three bright blue areas within the BERLIN GLOBAL exhibition developed by initiatives, organisations and independent groups. The objective is to increase the visibility of unknown, underrepresented and activist perspectives and issues.