30 kg // Açılış BERLIN GLOBAL Serbest Alan: 30 kg

A project by Burcu Argat and Izim Turan // 8 July 2022 until 3 July 2023

Sophie Perl | 13. June 2022

Collage aus Gebrauchsgegenständen auf blauem Grund

You’re allowed to check in up to 30 kg of free luggage at the airport – one full suitcase for a new life in a new country. But what happens when your things, your language, even your own identity take on different meanings upon arrival?

On one of BERLIN GLOBAL’s Open Spaces, seven Turkish Berliners reflect on their own experience of migration. Their belongings are no longer useful in Berlin, their mother tongue finds no exact translation. As transcultural women, they renegotiate everyday life – a liberation for some, for others a loss. Through the installation, the group invites visitors to consider their own identity. The project also draws a parallel to the 1920s, when independent women from Turkey migrated to Berlin and had to redefine themselves, just as they do today.

“30 kg” was curated by Burcu Argat and Izim Turan together with the Stadtmuseum Berlin. With: Pınar Akyol, Başak Arslan, Michelle Demishevich, Ayşe Derya Kır, Ayça Öztarhan Kocatürk, Seda Boran Krüger and Nur Özalp.

Ein offener Koffer auf blauem Grund
30 kg Freigepäck darf man am Flughafen einchecken: Wie viel vom alten Leben passt hier rein?
Ein offener Koffer auf blauem Grund
© Stadtmuseum Berlin | Fotos: Sophie Perl
Ein ausgebreitetes weißes Hemd auf blauem Grund
Kleidung darf nicht fehlen.
Ein ausgebreitetes weißes Hemd auf blauem Grund
© Stadtmuseum Berlin | Fotos: Sophie Perl
Drei zerbrochene Gläser auf blauem Grund
Erinnerungen sind zerbrechlich, wie auch diese Gläser.
Drei zerbrochene Gläser auf blauem Grund
© Stadtmuseum Berlin | Fotos: Sophie Perl
Ein golden besticktes Kleid auf blauem Grund
Das Alte bewahren - ist das im neuen Leben möglich?
Ein golden besticktes Kleid auf blauem Grund
© Stadtmuseum Berlin | Fotos: Sophie Perl

Havaalanına 30 kg bagajla giriş yapabilirsiniz. Yeni bir ülkede yeni bir yaşam için sadece dolu bir bavul. Peki ya eşyalar, dil, hatta kişinin kimliği vardıklarında birdenbire farklı bir anlam kazanırsa ne olur?

BERLİN GLOBAL’ın üçüncü Serbest Alanı’nda yedi Türk asıllı Berlinli, kendi göç deneyimlerine bakış atıyorlar. Yanlarında getirdikleri eşyalar Berlin’de artık kullanılmayacak, ana dillerinin tam bir tercümesi yok. Kültürler arası geçiş yapan kadınlar olarak, gündelik yaşamlarını yeni baştan düzenlemek zorundalar. Bazıları için bir özgürlük, bazıları için ise bir kayıp. Grup, enstalasyonları aracılığı ile ziyaretçileri kendi kimlikleri üzerinde düşünmeye davet ediyor. Proje aynı zamanda, bağımsız Türk kadınlarının Berlin’e göç ettikleri ve bugün olduğu gibi kendilerini yeniden tanımlamak zorunda kaldıkları 1920’lere de bir bağlantı kuruyor.

„30 kg“, Burcu Argat ve İzim Turan’ın Berlin Şehir Müzesi ile birlikte ortak çalışmalar. Beraberlerindekiler: Pınar Akyol, Başak Arslan, Michelle Demishevich, Ayşe Derya Kır, Ayça Öztarhan Kocatürk, Seda Boran Krüger ve Nur Özalp.

Serbest Alanlar

Serbest Alanlar, BERLİN GLOBAL Sergisi’nin, organizasyonlar ya da serbest grupların kullanımına açık olan üç kısmı. Buradaki amaç, aktivist ve yeterince temsil edilmeyen bakış açılarını ve konuları görünür kılmak. Projeler, Berlin Şehir Müzesi ile birlikte geliştirilip gerçekleştirilmekte. Bunun ardından bir yıl boyunca BERLİN GLOBAL bünyesinde izlenebilmekte.

The Open Spaces

The Open Spaces are three bright blue areas within the BERLIN GLOBAL exhibition developed by initiatives, organisations and independent groups. The objective is to increase the visibility of unknown, underrepresented and activist perspectives and issues.